Välkommen till Carpenter i Mälardalen

Bygga hus

Tillsammans med vår arkitekt få du som kund rita och utforma ert drömhus.

Hyr av oss

Att bo i en av våra hyresbostäder medför att du bor bekymmerfritt och komfortabelt.

Service och underhåll

Vi bygger inte bara nytt, vi utför även om och tillbyggnad på redan befintliga fastigheter.

Entreprenad

En modern husfabrik ger oss möjlighet att själva styra över hela processen. 

Om oss

Vi tummar aldrig på kvaliteten. Materialval är minst lika viktigt som ett gott hantverk.

Felanmälan/Portalen

Trots att vi utför förebyggande åtgärder uppstår ibland brister som i sin tur måste åtgärdas. 

Carpenter i Mälardalen

Carpenter i Mälardalen AB är ett byggföretag som är en del i Carpenter koncernen. Vi har säte i Västerås, närmare bestämt i området Tunbytorp. Vår inriktning är främst mot nyproduktion. Vi utför entreprenader i egen regi där vi sedan hyr ut och förvaltar fastigheten själva. Vi uför också entreprenader mot externa beställare. Vi har dessutom god kunskap inom om - och tillbyggnad av befintliga bostäder.
 
Vi strävar efter att vara lyhörda, flexibla och lägger stor vikt i att ha nöjda kunder. Att bygga miljövänliga byggnader med låga driftkostnader är något som genomsyrar hela vår verksamhet.