Entreprenad

Vi är väldigt stolta över vår husproduktionsanläggning i Västerås. En modern husfabrik ger oss möjlighet att själva styra över hela processen och genomföra de produktutvecklingar som för oss framåt. 

För Carpenter var det självklart att bygga upp den husfabrik vi idag har, kvalitetssäkring, kostnadseffektivitet samt kontroll är de ledord som drivit oss genom denna resa.

På vår fabrik arbetar man idag med allt från att tillverka husblock, producera takstolar samt utveckla de produkter vi har.  Vi har fullständig översikt över alla moment, och vi håller husets alla delar torra under produktionen. Teknik och hantverk i perfekt balans. Det ger trygghet. Något vi värdesätter högt.

Genom vår egna husfabrik har vi givits möjlighet att genomföra flertalet entreprenader i egen regi samt även mot beställare. Vi tar då helhetsansvaret från projektering till färdig produkt. 

Bostads AB Mimer – Triangelbacken

Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Dem äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder och över 22 000 västeråsare bor i deras hus. Dem är ett alternativ för alla som söker ett bra boende i Västerås, och därför strävar Mimer efter att ha ett utbud som passar alla typer av människor. ”En bra dag börjar hemma" är deras kundlöfte som hjälper dem att i alla lägen sätta kunden först.

Carpenter är stolta att vi sedan år 2006 har varit en samarbetspartner till Mimer där vi haft huvudansvaret för all service i deras fastighetsbestånd. Under andra kvartal 2016 löpte vårat avtal med Mimer ut men vi har ett försatt gott samarbete.

Idag har Carpenter i samarbete med Bostads AB Mimer ett pågående projekt på Vallby där vi uppför tre stycken radhuslängor med totalt elva lägenheter. Dessa radhus byggs enligt kraven för miljöbyggnad silver och ska vid färdigställande miljöbyggnad silver certifieras.

SHC Avesta AB – Jansbo 3

SHC Avesta AB är ett fastighetsbolag där fokusområdet är nyrproduktione av hyresbostäder. I Avesta, närmare bestämt Jansbo 3 utför Carpenter idag en totalentrprenad bestående av 20 lägenheter i fem huskroppar.

Kommande entreprenader:

I nära samarbete med SHC kommer Carpenter genomföra ytterligaren en entrprenad i Avesta bestående av 15 lägenheter dessutom kommer en entrprenad i Skultuna genomföras på totalt 20 lägenheter.