Välkommen till Carpenter i Mälardalen

Bygga hus

Tillsammans med vår arkitekt få du som kund rita och utforma ert drömhus.

Hyr av oss

Att bo i en av våra hyresrätter medför att du bor bekymmerfritt och komfortabelt.

Service och underhåll

Vi bygger inte bara nytt, vi utför även om och tillbyggnad på redan befintliga fastigheter.

Entreprenad

En modern husfabrik ger oss möjlighet att själva styra över hela processen. 

Om oss

Vi tummar aldrig på kvaliteten. Materialval är minst lika viktigt som ett gott hantverk.

Felanmälan

Trots att vi utför förebyggande åtgärder uppstår ibland brister som i sin tur måste åtgärdas. 

Carpenter i Mälardalen

Carpenter i Mälardalen AB är ett byggföretag som är en del i Carpenter koncernen. Vi har sätet i Västerås, närmare bestämt Tunbytorp. Vår inriktning är främst nyproduktion i egen regi samt på entreprenad, dessutom har vid god kunskap inom om -och tillbyggnad av befintliga bostäder.
 
Vi strävar efter att vara lyhörda, flexibla och lägger stor vikt i att ha nöjda kunder. Att bygga miljövänliga byggnader med låga driftkostnader är något som genomsyrar hela vår verksamhet. 
 
Kontakt: +46 21 475 87 00
Öppettider: Kl. 06.45 – 16.00